Centrul National de Informare si promovare Turistica Bihor

Home

O dezvoltare durabilă a județului Bihor presupune exploatarea resurselor existente de o manieră care să perimită și generațiilor viitoare să se bucure de ele. În strategiile de dezvoltare turismul a fost identificat ca o modalitate viabilă de exploatare a resurselor naturale și umane și, realizat în mod responsabil, ca o oportunitate de dezvoltare durabilă a spațiului bihorean.

menumorut_biharia

Cele mai vechi mărturii arheologice despre trecutul îndepărtat al judeţului Bihor se concretizează în unelte de piatră găsite în dunele de nisip din zona Săcueni şi valea lui Mihai, fiind datate din paleolitic.

Epoca bronzului este reprezentată prin prezenţa mai multor culturi, cum ar fi cultura Criş, cultura Tisa şi cultura Otomani.

Din epoca traco – dacică sunt cunoscute aşezările din prima epocă a fierului, la Sîntion, Rîpa, Valea lui Mihai, Cociuba Mare şi Tăşad.

În perioada lui Dromihete, Burebista şi Decebal, în aşezările dacice de la Tăşad, Sacalasău Nou, Salonta, Tarcea şi Biharia se dezvoltă agricultura, meşteşugul şi comerţul, după cum rezultă din tezaurele monetare de la Talpe, Tileagd, Cadea, Oradea, care conţin monede romane, ceea ce atestă bogăţia acestei zone.

Dacii liberi de pe teritoriul actual al judeţului Bihor au participat alături de Decebal la războaiele cu romanii (101 – 102; 105 – 106). Romanii nu vor încorpora teritoriul bihorean, iar dacii liberi s-au statornicit la Cociuba Mare, Rîpa, Biharia, Oradea, Girişu de Criş, Cefa.

Prin romanizarea lor petrecută în secolele IV – V e.n. satele bihorene daco – romane devin româneşti.
detalii

Mestesuguri traditionale

ARTA TEXTILELOR
Unul din vechile meşteşuguri din zona judeţului Bihor şi a Munţilor Apuseni îl reprezintă crearea de ţesături din bumbac, in sau lână pentru uz gospodăresc sau realizarea hainelor, precum şi decorarea acestora cu motive interesante specifice fiecărei zone.
Această muncă a fost şi este practicată în exclusivitate de femei, şi arta ţesutului şi a broderiei a fost transmis generaţii de-a rândul de la mamă la fiică. În present mai există puţine femei care practivă acest meşteşug, iar pe cele mai multe le puteţi descoperi în zonele montane, mai greu accesibile.
Războiul de ţesut se montează doar iarna, cand mâinile pricepute ale femeilor dau naşterea la
detalii

Trasee turistice

Situaţi în partea de vest a României Munţii Apuseni sunt constituie una dintre cele mai spectaculoase grupe ale Carpaţilor româneşti. Aparenţa lor masivitate, datorată faptului ca sunt fragmentaţi de văi adânci (Arieş, Someş etc) precum şi marea complexitate litologica şi structurală a determinat o mare varietate de peisaj, un relief contrastant, de la trăsăturile cele mai mari pâna la cizelura lor de amănunt.
În concordanţă cu această varietate litologică şi structurală precum şi cu aspectele de relief diferenţiate la mici distanţe s-a realizat delimitatea subdiviziunilor acestor munţi; în primul rând ariile de discontinuitate reprezentate prin văi mari, culoare şi depresiuni; în al doilea rând, deosebirile de altitudine ce pot fi adesea rezultatul

detalii

Link-uri Utile

FacebookLinkedInEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *